Trådlöst nätverk som tjänst

Med ett trådlöst nätverk från oss får du två nät, ett för personalen och ett låst nät för gäster. Utöka med hur många sändare du vill, alla hämtar samma inställningar från vår tjänst. Seamless meshnätverk där era användare kan röra sig fritt utan avbrott på uppkoppling. Vår tjänst trådlöst nätverk är en tilläggstjänst till ”brandvägg som tjänst”.