Bitdefender GravityZone XDR

Intuitivt, förutsägande, säkerhet på ett enklare sätt. Detektera, upptäck, jaga och reagera över organisationen. Utökad observerbarhet, automatiserad detektering och vägledd respons för hela organisationen.

Bitdefender GravityZone XDR observerar ocg detekterar attacker över órganisationens miljö: alla fysiska och anslutna enheter, virtuella och molnplattformer och deras värdbaserade arbetslaster omfattas.

Bitdefender-plattformen kombinerar avancerat hotskydd med analys direkt från boxen, lägger till en säkerhetskontext till korrelationen av disparata varningar. Det möjliggör för säkerhetsteam att snabbt prioritera och agera på incidenter över identitet, nätverk, e-post, moln och slutpunkter.

Det exponerar hela omfattningen av alla attacker genom att koppla ihop händelser och incidenter över tid och leverera djupare kontext genom automatiserad evidensinsamling, rotorsaksanalys och rekommenderade responsåtgärder.

Bred observerbarhet

Övervaka och utför sofistikerad analys på säkerhetsdata bortanför endpont, som omfattar hela verksamhetsmiljön: nätverk, endpoint, e-post, identitet och moln.

Automatiserad upptäckt

Tillhandahåll detekteringsalgoritmer både lokalt där data finns och i GravityZones molnanalysplattform för korrelation över datakällor för att säkerställa hög likhet för detekteringar.

Vägledd respons

Säkerställ responsåtgärder direkt från boxen över endpoints, identiteter, e-post, molnapplikationer och nätverk för att snabbt svara på hot från en integrerad konsol.

Observerbarhet bortanför hanterade endpoints

Bred och djup observerbarhet över säkerhetsincidenter och händelser från olika källor för att upptäcka attacker som handlar om icke-endpoint eller oskyddade enheter. Vi korrelerar säkerhetshändelser från olika datakällor till en säkerhetsincident, över endpoints, moln, e-post, identitet och nätverk.

Automatiserad detektering och triage direkt från boxen

Branschledande förebyggande och detekteringsmetoder tillämpas på en bred uppsättning datakällor. Vi har utvecklat flerskiktad korrelations- och detekteringsalgoritmer, som levereras både lokalt till sensorn och på molnplattformsnivån. Dessutom möjliggör vi för säkerhetsteam att enkelt skapa sina egna detekteringsregler.

Snabb utredning och rotorsaksanalys

Vår incidentöversiktsfunktion, GravityZone Incident Advisor, ger en översikt över all viktig information för att minimera den tid som krävs för att utreda och reagera. Den här sammanfattningen ger analytikern en åtgärdbar vy över vad som har hänt under hela attackens livscykel, påverkan på organisationen och alla korrelerade incidenter.

Ett klick, snabb respons på incidenter

Vi kombinerar helt automatiska responsåtgärder med vägledda rekommendationer för snabb incidentrespons över endpoints och icke-endpointkontroller för att innesluta hotet så snabbt som möjligt utan att missa viktiga steg.