Internet som tjänst

Olika företag kräver olika typer av anslutning. I regel letar de flesta en företagsanslutning som bara funkar. De flesta har inte ställt sig frågan vad som händer om en fiber grävs av? Kommer vårt företag kunna fortsätta arbeta om anslutningen till internet försvinner? Hur länge kan vi vara utan internet?

Vi kan leverera fiber med olika kapacitet och som extra säkerhet till detta en ökan tillgänglighet via en sekundär fiberanslutning eller 4/5G backup.

Vi levererar internet genom stadsnät, dedikerad fiber eller lan till lan eller 4/5G nätet.

Tjänsten kan med fördel kombineras med Brandvägg som tjänst och nätverk som tjänst.

En komplett lösning ger en säker och stabil drift där vi säkerställer funktionen och övervakar tjänsten och ser till att all hårdvara i nätet fungerar och är uppdaterad med de senaste säkerhets patcharna.