Backup

Lokalt eller till molnet eller både och. Ni väljer säkerhetsnivån.