D-automate

Allt som finns på papper och blanketter kan digitaliseras. Vi har plattformen för att göra detta möjligt. Det kan vara checklistor, nyckelloggar, digitala kvittenser etc.