Digitala Mobila Formulär

Vi lever i en värld där vi är allt mer mobila. Kravet på säkerhet och effektivitet ökar och som vi ser det kan allt som finns på papper och blanketter kan digitaliseras.

Visa oss hur ni jobbar i dag och hur era rutiner ser ut. Våra affärsutvecklare kan sedan i kombination med våra systemutvecklare bygga en digital app som ni kan nyttja på fältet.

Vi kan integrera appen mot ert affärssystem och på så sätt skapa en digital racerväg som sparar tid och pengar.

Vi har flera bransch specifika lösningar för fastighetsvärdar, fordonshandlare, servicegivare och för detaljhandel.

Vi har stöd för signering i form av underskrift på handenhet, digitalsignatur etc.