IT-drift

Övervakad miljö i tryggt förvar hos ett företag som kan. Vi löser förutbestämda checkpunkter och det som uppkommer över tid så att ni kan fokusera på er verksamhet och ha en problemfri drift.

  • uppdatering av system
  • kontroll av loggar
  • kontroll av backup
  • strategisk rådgivning
  • utveckling
  • säkerhetsrutiner
  • dokumentation