Nätverk som tjänst

Nätverk som tjänst omfattar allt från switch till kabeldragning om ni så önskar. Vi erbjuder i grunden ett ”VLAN” som kan uppgraderas till en skiktad arkitektur för att separera olika områden inom er verksamhet. Nätverk som tjänst är en tillägsfunktion till brandvägg som tjänst.